สามารถดูผลการเรียนได้แล้ว
โดยใช้ เลขบัตรประตัวนักเรียน (มี 0 ข้างหน้า) และ เลขบัตรประชาชน

หากเข้าแล้ว Error ให้เข้าอีกทีภายหลัง เนื่องจากมีผู้ใช้จำนวนมาก


🔵เรื่องการแก้ผลการเรียน จากผลการเรียน 0 ต้องแก้เป็น 1 ไม่สามารถแก้เป็นผลการเรียนอื่นได้ นอกจากนักเรียนที่มีผลการเรียน “ร” ถึงจะแก้เกรดเป็น 1 – 4 (การให้ “ร” ใน Remark ช่องสุดท้าย)
🔵ปริ้น ปพ.5 จาก SGS และ *ตรวจสอบให้เรียบร้อย* จากนั้นเซ็นลายเซ็นลงใน ปพ.5 และอัปไฟล์ ปพ.5 ในโฟลเดอร์ ของแต่ละระดับชั้น ม.1 – ม6 ตามที่คุณครูสอน
🔵เรื่องการส่งวิจัย ภายใน 12 เมษายน 2567
🔵เรื่องแผนการสอน ให้คุณครูทุกท่านส่งแผนการสอน ตามเวลาที่กำหนด
🔵ให้คุณครูที่ผิดชอบแต่ละกิจกรรม ลงกิจกรรมในปฏิทินทุกกิจกรรม
🔵 แจ้ง ส่งรูปเล่มกิจกรรมชุมนุม
🔵ไฟล์รายชื่อนักเรียนปัจจุบัน