สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ