มอบเกียรติบัตร นักเรียนแข่งศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71