1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามนโยบายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้นักเรียนและครูปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้น