📣เปิดเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

🔵วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง เปิดทำการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ กล่าวต้อนรับ และทักทายนักเรียนหน้าเสาธง พร้อมกับให้โอวาทแก่นักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน