📣เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และพบท่าน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

🔵วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และรับมอบนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีท่านสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ถ่ายทอดแนวนโยบาย เพื่อให้ทุกโรงเรียนนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมสารภี 5 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์