📣พิธีแสดงความยินดีและต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์

🔵วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้จัดพิธีต้อนรับท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณภรณ์ ภูโทถ้ำ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสายัน ปองไป รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก และเป็นเกียรติกล่าวแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง และมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูจากโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา มาร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี ณ ห้องโสตทัศน์ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง