📣พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

🟦วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง จัดกิจกรรม”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยท่านผู้อำนวยการ หนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ เป็นประธานวางพวงมาลา กล่าวถวายราชสดุดี คณะครู และนักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ร่วมกันร้องเพลงราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา