📣ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีให้ความอนุเคราะห์มอบเงินสนับสนุนจัดทำเสื้อกีฬา

🟦โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดย ท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ คณะครู และนักเรียน ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ใหญ่ไสว ยิ่งยวด ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบเงินสนับสนุนจัดทำเสื้อกีฬา เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท ให้นักกีฬา โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ใส่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปาริชาติเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย