📣การอบรมเชิงปฏิบัติการ Micro:bit

🔵โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมความสามารถด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติระบบสมองกล (Micro:bit) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาในการใช้เทคโนโลยี สำหรับกิจกรรม ในครั้งนี้ มีครูภาณุพงษ์ ซุคคาน ให้ความรู้ในการอบรมและทำกิจกรรม

รูปกิจกรรม : อบรมหุ่นยนต์ Micro:bit

สามารถดูรูปทั้งหมด : https://drive.google.com/drive/folders/1sdhctB3e6OKR0cqUia94QKmeAQWarjjA?usp=sharing