๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

🟦วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ เป็นประธานวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง กล่าวถวายราชสดุดี จากนั้นคณะครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญ พระบารมีและเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องโสติทัศนศึกษา