ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บอกลากระดาษและการเช็กชื่อแบบเดิม ๆ ด้วย Glide App

💙วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายภาณุพงษ์ ซุคคาน คุณครูโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้รับเชิญ เป็นวิทยากรในการอบรม เรื่อง บอกลากระดาษและการเช็กชื่อแบบเดิม ๆ ด้วย Glide App โดยมี นางสาวเมธาวี ประดับแสง และนางสาวเกศไพลิน เจียมตน เป็นผู้ช่วการอบรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) ขอขอบคุณ ดร.วาสนา มะณีเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ให้เกียรติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำแอปเช็กชื่อและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน