โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

🔵ผ่านเกณฑ์การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖