โรงเรียนลาดงาประชาบำรุงร่วมงานประจำปีวัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

🔵โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ คณะครู และนักเรียน ร่วมงานประจำปีวัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2566 ท่านผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีเปิด ในวันที่ 10 ธันวาคม 2566 โดยมีท่านประดิษฐ์ สังขจาย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นคณะครูและนักเรียนประจำที่ซุ้มสอยดาว จัดเตรียมของรางวัล และอำนวยความสะดวกส่งมอบของรางวัลให้กับผู้ที่มาร่วมสอยดาวตลอดทั้งสามคืน