โครงการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ

🧑🏻‍🔧✨วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง และนางสาวกนกวรรณ ด่านเกิด คุณครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวการศึกษา ได้เข้าร่วม “โครงการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา🧑🏻‍🌾👩🏻‍🎨

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และขาดโอกาสในการศึกษาต่อ ให้มีทักษะด้านอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” ซึ่งจะช่วยให้มีงานทำ ได้รับค่าจ้าง และมีรายได้ที่สูงขึ้น โดยมี นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี