โครงการบรรพชาสามเณร “ธรรมะสู่ดวงใจ”

วันที่ 5 เมษายน 2567 นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง และ นางสาวปรางทิพย์ วุฒิโชค เป็นตัวแทนคณะครู ในการนำนักเรียน เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร “ธรรมะสู่ดวงใจ” เฉลิมพระเกียรติพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 5 -15 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมพระพิมลภาวนาพิธาน โดยมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมบรรพชา ดังนี้ 1.ด.ช.ปิติณัฐ ผลเจริญ 2.ด.ช.อภิชาติ สุภาศาสตร์ 3.ด.ช.รัฐตศาสตร์ วงษ์สมิง