โครงการงานแนะแนวการศึกษา และอาชีพ Coaching เป้าหมายชีวิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🗓️วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นางสาวกนกวรรณ ด่านเกิด คุณครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้เข้าร่วม “โครงการงานแนะแนวการศึกษา และอาชีพ Coaching เป้าหมายชีวิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ณ โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

👉🏻ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมเสวนา เรื่อง การเรียน และการเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อ กิจกรรมการแสดงแบบเครื่องแต่งกายสร้าง Passion อาชีพ อีกทั้งยังมีบูท การแนะแนว การศึกษาต่อ และอาชีพ จาก โรงเรียนเตรียมทหาร วิทยาลัยพยาบาลฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และอีกกว่า 20 บูธ