เดินระบบท่อน้ำเพื่อการเกษตร

🔵นายไสว ยิ่งยวด อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ได้ให้ช่างสิงห์ มาเดินระบบน้ำหน้าโรงเรียน พร้อมออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อความสะดวกสบายในการรดน้ำต้นไม้ ทางโรงเรียนลาดงาประชาบำรุงขอกราบขอบพระคุณท่านอย่างสูงยิ่ง