เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567

วันที่ 29 เมษายน 2567 นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง มอบหมายให้ นางสาวเกศไพลิน เจียมตน เป็นตัวแทนคณะครู นำนักเรียน นายพงษ์ฐกาญจน์ เย็นสบาย และ นางสาวนิรชา มณเทียรทอง เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 โดยมี นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานคณะกรรมการคัดเลือก โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร 1 ศาลากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา