เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาปาริชาตเกมส์ 2566

🔵วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2566 ท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้เดินทางไปให้กำลังใจคณะครู และนักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ในการแข่งขันกีฬาปาริชาตเกมส์ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในด้านต่าง ๆ