อบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

🔵คณะคุณครูโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้เข้าร่วมอบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาณ โรงเรียนสาคลีวิทยา ขอขอบคุณอดีตท่านผู้อำนวยการดิเรก สายศิริวิทย์ วิทยากร และนายสมทรง อนุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาคลีวิทยา ที่ให้ความอนุเคราะห์คณะครูเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้