วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา “ABA-TECH” เข้าแนะแนวการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส.

👨🏻‍🎓✨วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567 นำโดย อาจารย์นวดล กระแสศัพย์ และคณะ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา “ABA-TECH” เข้าแนะแนวการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6🧑🏻‍🔧💐