รางวัลการนำเสนอการประกวดรูปแบบการนิเทศ ภายในโรงเรียนที่นำมาสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ ระดับดีมาก

🔵โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้เข้าร่วมการนำเสนอการประกวด รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน ที่นำมาสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ นางสาวเมธาวี ประดับแสง และนางสาวเกศไพลิน เจียมตน เพื่อส่งเสริมการนิเทศและสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับดีมาก จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา