ยุวเกษตรกร โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 ยุวเกษตรกรโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้เข้าร่วมแสดงผลงาน และร่วมแข่งขันในงานแสดงนิทรรศการและผลการดำเนินยุวเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จัดโดย สำนักงานเกษตร จังหวังพระนครศรีอยุธยา