ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

🔵วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์และคณะครู ยินดีต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ คุณครูภัทรวรรณ เกษมเนตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อมาดำรงตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ โดยท่านผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา