มาตรการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

🔵ตามนโยบายลดภาระงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกการอยู่เวรของครูในโรงเรียนและสถานศึกษา ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เพื่อความปลอดภัยของครูและบุคลากร ทางการศึกษานั้น โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง มีความพร้อมในการดำเนินการ เพื่อรักษาความปลอดภัยของสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการ ด้วยรูปแบบ การติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ครอบคลุมพื้นที่ภายในบริเวณสถานศึกษา และสามารถตรวจสอบผ่าน Smartphone ได้