พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

🔵วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้จัดพิธีไหว้ครูซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่แสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่สิทธิ์ และเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะทำให้ครูและศิษย์เล็งเห็นถึงคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี