พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

🔵วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมจัด “พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566” ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทและมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา