พระอธิการไพบูลย์ อริยวังโส เจ้าอาวาสวัดเกาะราษฏร์ศรัทธาธรรม ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้เข้ารับทุนการศึกษา โดนได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอธิการไพบูลย์ อริยวังโส เจ้าอาวาสวัดเกาะราษฏร์ศรัทธาธรรม ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ จำนวน 8 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ทางโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ขอกราบขอบพระคุณท่านอย่างสูงยิ่ง