ผู้บริหารคณะครูและผู้ปกครอง ขอขอบพระคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ให้ความช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย

💙ผู้บริหารคณะครูและผู้ปกครอง ขอขอบพระคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย โดยมี นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ และนายสายัน ปองไป รองผู้อำนวยการ สพม.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ซึ่งประสบเหตุอัคคีภัย ส่งผลทำให้บ้านพักได้รับความเสียหายทั้งหลัง