ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาของอำเภอเสนา ณ โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน จ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ข้าร่วมการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาของสถานีตำรวจภูธร อำเภอเสนา ในการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอเสนา เพื่อให้ทราบถึง แนวทางการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน