ประชุมกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566

🔵โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้จัดประชุมกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 เพื่อชี้แจงการดำเนินการของโรงเรียนและปรึกษาหารือเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป