ทำบุญวันพระ (ธรรมะสวนะ)

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ร่วมทำบุญวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 ในโครงการโรงเรียน วิถีพุทธ โดยมีการทำบุญตักบาตร ถวายปัจจัยค่าไฟฟ้า พร้อมทั้งร่วมกันฟังพระเทศน์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงามให้แก่นักเรียน ณ วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม5