ทำบุญวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ คณะครู เเละนักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ร่วมทำบุญวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2 ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีการทำบุญตักบาตร ถวายปัจจัยค่าไฟฟ้า พร้อมทั้งร่วมกันฟังเทศน์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เเละค่านิยมอันดีงามให้เเก่นักเรียน ณ วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม 🙏🙏