ทำบุญวันพระ(ธรรมสวนะ)

🔵โรงเรียนลาดงาประชา ได้นำคณะครูและนักเรียนทำบุญวันพระ เดือนละ 1 ครั้ง ตรงกับ แรม 8 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งเป็นวันพระ(ธรรมสวนะ) คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้ร่วมทำบุญ ตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และฟังเทศน์ ณ วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม เพื่อให้เข้าใจถึงหลักธรรมและนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต