ติวสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566

📚✍️ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการ หนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ เเละคณะครูได้จัดกิจกรรมติวสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยได้รับการดูเเลจากวัดต้นสังกัด คือ วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม ซึ่งท่านเจ้าอาวาสพระอธิการไพบูลย์ อริยวังโส ให้การสนับสนุน เเละมอบหมายให้พระวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนกระทู้ธรรม ทางโรงเรียนลาดงาประชาบำรุงจึงขอกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง 🙏🙏