ติดตั้งปั๊มน้ำ เพื่อการเกษตร

นายไสว ยิ่งยวด อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ซื้อปั๊มน้ำ พร้อมให้ช่างมาเดินระบบน้ำเพิ่ม เพื่อให้นักเรียนทำเกษตรมีน้ำใช้ที่พอเพียงและแรงเวลาใช้น้ำพร้อมกันในเวลาเลิกเรียน ทาง โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ขอขอบพระคุณท่านอย่างสูงยิ่ง