ตัวอย่างการปักเสื้อนักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง