ขุดลอกร่องระบายน้ำ

🔵นางสมบัติ ยิ่งยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ได้ส่งเจ้าหน้าที่และจ้างรถมาขุดลอกร่องระบายน้ำด้านหน้า โรงเรียน ที่ตื้นเขิน เวลาที่ฝนตกจะได้ระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดน้ำขังบริเวณ โรงเรียนและถนนหน้าโรงเรียน ทาง โรงเรียนลาดงาประชาบำรุงขอขอบพระคุณท่านอย่างสูงยิ่ง