ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการจันทร เที่ยงภักดิ์ มอบคอมพิวเตอร์ Chromebook

🔵วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการจันทร เที่ยงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานครฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP Chromebook พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง และจะนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาคมาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนต่อไป