ขอขอบคุณโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

ขอขอบคุณโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ที่ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 ชุด รวมทั้งโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน จำนวน 30 ชุด โดยมีศิษย์เก่าโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยคุณเพชร ร่วมอาสานำรถมาขนย้ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” และกลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนลาดงา ประชาบำรุง ซึ่งประสานงานโดยคุณครูปรางค์ทิพย์ วุฒิโชค มา ณ โอกาสนี้ โดยทางโรงเรียนจะนำ เครื่องคอมพิวเตอร์และโต๊ะเก้าอี้นักเรียนที่ได้รับบริจาคมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนต่อไป