กีฬาสีภายใน ต้านภายยาเสพติด ปีการศึกษา 2566

🔵วันที่ 8 กันยายน 2566 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ตะกร้อ ฟุตซอล แชร์บอล และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ