กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมของเด็กเเละเยาวชนตำบลลาดงา

เมื่อวันที่ 11-12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม โรงเรียนลาดงาวิทยาคม เเละโรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมของเด็กเเละเยาวชนตำบลลาดงา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเพื่อเป็นการปลูกฟังคุณธรรม จริยธรรม เเก่เด็กเเละเยาวชนตำบลลาดงา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น 107 คน