กิจกรรมหลากสไตล์ ออนไลน์อาชีพ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอรนุชย์ สียางนอก นางสาวเมธาวี ประดับแสง คุณครูโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”ในการทำกระถางปูนเปลือยและการทำขนมทองม้วน โดยมี นางสาวชลธิชา จุลเหลา นางสาวเกศไพลิน เจียมตน นายภาณุพงษ์ ซุคคาน และคณะตัวแทนนักเรียน เป็นผู้ช่วยในการอบรมครั้งนี้ ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอขอบคุณ นางปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เสนา “เสนาประสิทธิ์”ที่ให้เกียรติในการจัดอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้