“กิจกรรมวันอำลาสถาบัน”

🔵โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้จัดกิจกรรมวันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยมีผู้อำนวยการคณะคุณครูและพี่น้องนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี