กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566

🔵วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา และได้ถวายเทียนพรรษาทั้งหมด 4 วัด ได้แก่ วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม, วัดกลางประมวลราษฎร์บำรุง, วัดรางจรเข้ และวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยสืบไป