การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

💙วันที่ 30 ตุลาคม 2566 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู และนักเรียน โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน และบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับการเปิดภาคเรียน ที่ 2/2566 ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566