การอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Mix Block Course ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

🔵วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการอบรมแนวทางการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ การจัดการเรียนรู้แบบ Mix Block Course โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.วาสนา มะณีเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) เป็นผู้ให้ความรู้ และเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Mix Block Course ทางโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่แบ่งปันแนวทางการจัดการเรียนรู้ รูปแบบใหม่ และให้โอกาสชาวลาดงาประชาบำรุงได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้