การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

🔵วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2567 คณะครูตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง เข้ารับการประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย นำโดย ท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ เป็นประธานกรรมการ นางสาวปรางทิพย์ วุฒิโชค และนายทองใบ ยิ่งยง เป็นคณะกรรมการผู้ร่วมประเมิน พร้อมทั้งให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามบริบทของสถานศึกษา และการประพฤติตนในฐานะข้าราชการครูที่ดี เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น