การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนลาดงาได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา ผู้นำชุมชน ร่วมมอบทุนการศึกษา ชุดพละ เสื้อกีฬา ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบให้กับนักเรียน